Zorg inkopen

Home » Zorg inkopen

Zorg inkopen

Binnen onze concepten leveren wij zorg op basis van:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op basis van PGB en ZIN
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis PGB

U kunt de volgende zorg bij ons inkopen:

  • Begeleiding individueel
  • Ambulante begeleiding individueel
  • Begeleiding Groep

Tarieven:

  • Begeleiding groep

Per dagdeel          €58,00 (dagdeel is 4 uur)

  • Begeleiding individueel

Per uur                    €51,29

Ondersteuning en advies

Bij Bijzonder Meer Zorggroep zijn wij van mening dat onze morele plicht verder gaat dan alleen het bieden van zorg.

Wij bieden ouders en vertegenwoordiger van onze jongeren ondersteuning en advies in zaken omtrent WMO, WLZ, ZIN, PGB en WAJONG zodat zij niet alleen door deze complexe materie hoeven.