Over ons

Over Bijzonder Meer Zorggroep

Bijzonder Meer Zorggroep is een kleinschalige zorgorganisatie die zorg levert aan jongeren en jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en ASS gerelateerde stoornissen. Doel is om onze jongeren zo volwaardig mogelijk deel te laten nemen aan de lokale maatschappij.

Sinds 2023 hebben wij onze verschillende concepten samengevoegd onder de naam Bijzonder Meer Zorggroep. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de samenwerking tussen de verschillende locaties nog beter is en creëren wij duidelijkheid voor eenieder die zorg zoekt en bij ons afneemt.

Visie

Een volwaardig eigen leven.

In onze visie gaan wij uit van een fundamentele gelijkwaardigheid en werken wij binnen een veilige setting en vanuit positieve psychologie toe naar deelname aan de lokale maatschappij. Hierin staat zelfregie over zorg, eigen groei en eigen leven voorop.

Kernwaarden

Bijzonder Meer Zorggroep is een zorginstelling waar binnen verschillende concepten dagbesteding, individuele begeleiding en wonen wordt aangeboden.

Kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, veiligheid, maatschappelijke participatie en maatwerk.

Gelijkwaardigheid:

Binnen onze organisatie werken wij vanuit een fundamentele gelijkwaardigheid. Eenieder is gelijk aan elkaar en wordt op een en dezelfde respectvolle manier bejegend. De rol kan wel verschillen echter hangt hieraan geen waardeoordeel. De persoon die in de afwas werkt is even belangrijk als de Teamcoach.

Veiligheid:

Direct -en zeer gewenst- resultaat van bovenstaande aanpak is dat er een veilige cultuur heerst binnen onze organisatie. Medewerkers (cliënt en begeleider) ervaren geen drempel in de communicatie binnen hun eigen team, tussen verschillende teams en met leidinggevenden.

Maatschappelijke participatie:

Door onze zorg aan te bieden midden in de maatschappij zorgen wij er samen voor dat onze cliënten volwaardig deel kunnen nemen aan de lokale maatschappij. Hiernaast werken wij samen met lokale overheid, lokale ondernemers, verenigingen en buurtbewoners.

Regie over eigen leven:

Wij leveren maatwerk aan al onze cliënten. Door naar de persoon te kijken en hen de regie te geven over de te leveren en geleverde zorg krijgen zij de voor hen best passende zorg. Wij vinden het van groot belang dat onze jongeren deze regie en behouden. Om dit te waarborgen hebben wij onze werkwijze beschreven en is deze onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem.