Samenwerking

Bijzonder ben je Samen

Om Bijzonder te blijven hebben wij anderen nodig. Door samen te werken met andere organisaties kunnen wij de zorg vormgeven zoals wij doen. Hierin zoeken wij bewust de samenwerking op met organisaties binnen het sociaal domein evenals de samenwerking met organisaties die buiten het sociaal domein opereren.

Ons doel is om onze jongeren onderdeel te laten zijn van de lokale maatschappij. Dit doen we door samen te werken met partners die actief zijn in de lokale maatschappij. Door samen te werken kunnen wij op een unieke manier zorg vormgeven waarbij de jongeren echt onderdeel zijn van de maatschappij. Uitkomst van deze samenwerking is dat we domein overstijgend kunnen werken en de jongeren niet “vast” zitten binnen het sociaal domein.

Hiernaast vinden wij het van groot belang om leerlingen van speciaal onderwijs en ouders c.q. vertegenwoordigers te informeren en kennis te laten maken met hetgeen wij bieden. Dit doen wij middels het bieden van groepsstages en individuele stages. Op deze manier kunnen wij er samen met de scholen voor zorgen dat hun leerlingen en ouders c.q. vertegenwoordigers een weloverwogen besluit kunnen nemen wanneer zij uitstromen richting dagbesteding.

Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen waar onze jongeren beter van worden. Denk jij dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar [email protected].