Wonen

Wij bieden onze jongeren individuele begeleiding in hun eigen woning met als doel hen zo zelfstandig als mogelijk te laten wonen.

Bijzonder Thuis biedt ambulante individuele begeleiding aan jongeren om diens zelfredzaamheid te vergroten. Doel is om de jongere zoveel mogelijk regie over zijn eigen leven te laten hebben en zo zelfstandig als mogelijk te laten wonen.

In samenwerking met Vincio Wonen huren onze jongeren een studio in een wooncomplex. In dit complex wonen enkel onze jongeren. Door aan de voorkant te kijken wie bij elkaar kunnen wonen zorgen we ervoor dat dit een veilige en homogene groep is.

Belangrijk onderdeel van ons aanbod is groepscohesie. Door onze jongeren te stimuleren om zoveel mogelijk samen te ondernemen -zowel binnens- als buitenshuis- ontstaat er een groepsgevoel dat verdergaat dan vriendschap. Er ontstaat een ware community.

Wij komen bij de jongeren in de thuissituatie om hen te begeleiden. Hierin is van belang dat dit geschied in samenspraak en samenwerking met de direct betrokken personen en partijen rondom de jongere.

Locaties

Locatie 1

Mgr. Hanssenlaan 2
6433 BM Hoensbroek

Route bekijken

Locatie 2

Verwacht in
eind 2024

Route n.t.b.

Bezoekadres/Kantoor:
Kouvenderstraat 38
6431 HG Hoensbroek

Bijzonder Thuis levert ambulante zorg daarom hebben wij geen standaard openingstijden. Voor informatie kunt u een mail sturen naar [email protected] om vrijblijvend een gesprek te plannen.

Bent u in de buurt van ons kantoor dan kunt u bij ons binnen lopen. Kunnen wij u niet direct helpen dan prikken wij ter plekke een moment dat dit wel mogelijk is.