Bijzonder Meer

Bijzonder Meer

Bijzonder Meer biedt individuele begeleiding aan jongeren om diens zelfredzaamheid te vergroten. Doel is om de jongere zo volwaardig als mogelijk te laten participeren binnen onze dagbestedingslocaties en in de lokale maatschappij.

Wij begeleiden binnen onze dagbestedingslocaties. Door naast de jongere te staan en hem de ondersteuning te bieden die nodig is kunnen wij hem laten participeren binnen onze dagbestedingen en de lokale maatschappij.

Iets wat vaak niet of beperkt aanwezig is, is een sociaal netwerk. Wij vinden het daarom van groot belang dat de jongere mee blijft doen en de ondersteuning krijgt om een netwerk op te bouwen. Dit gebeurt binnen de verschillende dagbestedingslocaties.

Door het begeleiden van de jongere willen wij hem toe te leiden naar deelname aan de maatschappij en het uitbreiden van diens netwerk. Hiermee willen de jongere de grip geven over zijn eigen leven en er zorg voor dragen dat hij zich gezien en gewaardeerd voelt.

Adres
Kouvenderstraat 38
6431 HG Hoensbroek

Bijzonder Meer levert individuele zorg binnen onze dagbestedingslocaties. De betreffende openingstijden kunt u vinden op de site van de verschillende locaties. Voor informatie kunt u een mail sturen naar [email protected] om vrijblijvend een gesprek te plannen.

Bent u in de buurt dan kunt u bij ons binnen lopen. Kunnen wij u niet direct helpen dan prikken wij ter plekke een moment dat dit wel mogelijk is.